رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق

52
GTsepand 29 دنبال‌ کننده
رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق (ارائه نیازهای فناورانه شرکت دوران الکترونیک ارائه دهنده: آقای مهندس دلیربد)
GTsepand 29 دنبال کننده
pixel