آموزش اتصال به پایگاه داده در جاوا - بخش دوم

1,800

در ادامه بخش قبلی در کنار ذخیره اطلاعات با استفاده از JDBC میخواهیم اطلاعات را از پایگاه داده بخوانیم، حذف کنیم و در نهایت بتوانیم اطلاعات موجود در پایگاه داده را بروزرسانی کنیم.

جاوا کلاس
جاوا کلاس 50 دنبال کننده