جمع بندی راه پرداخت از جیتکس 2017

226
راه پرداخت
راه پرداخت 510 دنبال‌ کننده

جیتکس ۲۰۱۷ به پایان رسید. تا مدت ها می شود خبرهای مربوط به این رویداد را دنبال کرد. ما در راه پرداخت تلاش کردیم خیلی سبک به دل این رویداد بزنیم و امیدواریم نتیجه چیز قابل قبولی شده باشد.

راه پرداخت
راه پرداخت 510 دنبال کننده