برج کوچک - Tiny Tower

979

یک برج کوچک بسازید و شهروندان خود را که در آنجا زندگی می کنند مدیریت کنید. این بازی برای اولین بار برای اندروید ارایه شده است. شهروندان خود را که در برج هستند مدیریت کنید و تجارت را رونق دهید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.mobage.ww.a560.tinytower_android

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده