کمپین نه به ماهی قرمز

187

در سالی که گذشت (1397) کمپین #نه_به_ماهی_قرمز فوق العاده بود. | امسال بیش از ۱۳ استان بصورت عملی به کمپین ما ملحق شده بودند. | تخمین برآوردی ما از این کمپین این است که چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی امسال از خرید بیش از یک میلیون نفر جلوگیری کرده ایم که موفقیتی بزرگ محسوب می شود. | بسیاری از هنرمندان، بازیگران، خوانندگان، بازیکنان فوتبال و خبرگزاری های داخل و خارج از ایران امسال از این کمپین حمایت کرده اند.| سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: WWW.EAFWORLD.COM