باخت فیروزجاه به حریف روس

1,451
"سرگی لوبانوف" روس از پیروزی بختیارانه اش در برابر "علیرضا فیروزجاه" می گوید. او در حالی به پیروزی رسید که یک پیاده عقب افتاده بود.
pixel