فراسینما: صدا در سینمای برادران کوئن

933

فیلم جدید برادران کوئن، تصنیف باستر اسکراگز در راه است. بیایید نگاهی بیندازیم به یکی از مؤلفه های سینمای برادران کوئن یعنی استفادهٔ موثر از صدا. در این ویدیو از سایت فاندور، صداهای جزئیِ آثار این دو برادر آمریکایی را به دقت می بینیم و می شنویم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده