بازی رایانه ای حرکتی بهگام

68
تيم دانشجويي گروه مهندسي پزشكي مستقر در مركز نوآوري صنايع سرگرمي دانشگاه اصفهان، در چالش سرمايه‌ي شناختي و طراحي بازي كه توسط ستاد توسعه‌ي علوم و فناوري‌هاي شناختي با همياري شتاب‌دهنده‌ي شناختي COGNOTECH برگزار شده بود، موفق به كسب رتبه‌ي سوم جايزه‌ي نقدي و يارانه‌ي فروش تا سقف شصت ميليون تومان و حمايت اعتبارسنجي محصول تا سقف پانزده ميليون تومان شد.
pixel