بهترین نوع تعامل انسان ها با کائنات

98

آیا همین الان بدون توجه به داشته هایتان از تمام زندگی خودتان راضی هستید؟ چرا بعضی زمانها اتفاقات خیلی خوب و خوشایندی را تجربه میکنیم و برخی مواقع در میان انبوهی از اتفاقات ناگوار غرق میشویم؟ چرا بعضی ها اکثرا اتفاقات زیبا برایشان رخ میدهد و بعضی ها از اینکه بدشناسی و بدبیاری رهایشان نمی کند ... https://NaserKral.com/ https://Instagram.com/NaserKral https://Twitter.com/NaserKralcom https://Facebook.com/NaserKralcom https://Telegram.me/NaserKral

NaserKral 6 دنبال کننده
pixel