بهره برداری از بزرگراه شهید صیاد شیرازی

291

حامد فوقانی| قطعه شمالی و پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی صبح امروز با حضور استاندار، شهردار ، رئیس شورای شهر تهران و سایر مدیران شهری به بهره برداری رسید.