صعود چهل ساله ؛ حجت الاسلام راجی ؛ بخش اول

711
فیلم ارائه پژوهش (صعود چهل ساله ) با موضوع بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و ... در این پژوهش با استفاده از منابع آماری بین المللی امکان مقایسه وضعیت انقلاب اسلامی در چهل سالگی خود با سایر کشورهای دنیا و با دوران قبل از انقلاب اسلامی را فراهم می کند. شیراز، بیستم دیماه 1397 ؛ جبهه فرهنگی مردمی انقلاب اسلامی فارس
pixel