پاسخ به این یک سوال مهم در مورد حد ضرر و فعال شدن با سایه

1,027
آیا با رسیدن قیمت و زدن سایه نباید حد ضرر را فعال کرد!؟ آیا باید منتط ماند تا کلوز بدهد؟! کانال تلگرام جناب علی سعدی @alisaditrader
pixel