آیا افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه بود؟

196
راغفر: دلار را گران کردند تا کسربودجه را دور بزنند و بانک‌های ورشکسته را نجات دهند، مردم هم که تقریبا هیچ!
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel