تنظیم سوپرهیت شیر انبساط ترموستاتیک thermostatic expansion valve superheat

1,904
ساختار اکسپنشن ولو ترموستاتیک http://mehrespand.ir/?p=2239 اجزای شیر انبساط ترموستاتیک را در تصویر می توانید ببینید که شامل : 1-دیافراگم فلزی شیر انبساط: دیافراگم فلزی یک صفحه فلزی انعطاف پذیراست که با فشار اواپراتور و گاز درون حباب وقتی به سمت بالا و پایین حرکت می کند.
pixel