تدریس دانش آموزی ؛ مبحث مخلوط ها و محلول ها

412

این کلیپ که توسط دبستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) شهرستان سرخس در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.