دلدل اسب امیرالمومنین علیه السلام درمیدان های جنگ

840

دُلدُل، قاطر پیامبر(ص). پیامبر هنگام درگذشت، دلدل را همراه با دیگر مرکب ها و وسایل شخصی نظیر عمامه، جامه و عصا و انگشتری، به وصی خود حضرت علی بخشید. دلدل پس از شهادت امام علی، به امام حسن(ع) و سپس به امام حسین(ع) و پس از ایشان به محمد بن حنفیه رسید. حضرت علی(ع) تا پایان عمر بر دلدل سوار می شد و در بیشتر غزوه ها و جنگ ها مرکب وی بود. بنابر بعضی روایات حضرت علی(ع) در جنگ جمل و نهروان بر دلدل سوار بوده است منبع http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%84%D8%AF%D9%84

تقویم شیعه
تقویم شیعه 26 دنبال کننده