آیا می دانستید موتورهای مدرن نیاز به روغن موتور سنتتیک دارند

238
موتور های مدرن و روز دنیا به دلیل تغییرات تکنولوژیکی نیاز به روغن سنتتیک دارند. در این فیلم آموزشی نشان داده می شود موتور های مدرن دنیا به چه دلیل این تغییر را به وجود آورده اند. روغن موتور بیدومکس روغن موتور ایرانی با کیفیت جهانی
pixel