اموزش رفع گیر کردن تسمه در تسمه کش باتری و بادی

172

09103340567 این اموزش برای انواع تسمه کش های بادی و باتری صدق میکند برای تعمیر دستگاه تسمه کش خود با شماره 09103340567 تماس بگیرید و همچنین ب سایت http://cptools.ir/ مراجعه کنید

CPTOOLS
CPTOOLS 2 دنبال کننده