قرار دادن لاستیک نو در چرخ عقب

2,676

در این ویدئو توضیح داده می شود که لاستیک های نو دارای آج بیشتری هستند و در جاده های لغزنده در صورتی که خودرو شروع به لغزیدن کند، خودرویی که لاستیک های نو در چرخ عقب آن نصب شده باشد بدون لغزش به مسیر عادی خود ادامه خواهد داد. در خودرو سفید رنگ لاستیک های نو در چرخ عقب و در خودرو آبی رنگ در چرخ جلو نصب شده اند.

طمطراق
طمطراق 31 دنبال کننده