انتقاد مربی لهستان از رفتار برخی تماشاگران ایرانی

11,827
ویتال هاینن گفته دیروز که داشتیم مسیر ورزشگاه به هتل رو طی میکردیم امنیت برقرار نبود و مردم به اتوبوس ما مشت میزدن و ما ترسیده بودیم
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
pixel