انتقاد مربی لهستان از رفتار برخی تماشاگران ایرانی

11,703

ویتال هاینن گفته دیروز که داشتیم مسیر ورزشگاه به هتل رو طی میکردیم امنیت برقرار نبود و مردم به اتوبوس ما مشت میزدن و ما ترسیده بودیم

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.7 هزار دنبال کننده