ویدیوی لحظه جدا شدن ماهواره پیام از ماهواره بر سیمرغ

104
آی تی من
آی تی من 37 دنبال کننده