۴۰ سالگی انقلاب یک روز خاصی هست!

767

سخنان عجیب سردار فدوی در پخش زنده: ۴۰ سالگی انقلاب یک روز خاصی هست! بعد از چهل سالگی منتظر تحول بزرگ (ظهور) باشید...

بصیرت
بصیرت 136 دنبال کننده