نوازندگی سنتور

712
آموزشگاه موسیقی عارف هیچ وقت دیر نیست برای یادگیری... نوازندگی سنتور توسط خانم خاطره جورابدور سپاس از استاد عزیز خانم هاشمی . .
pixel