مستند "سیدمحمود" مروری بر زندگی شهیدسید محمود ضابط زاده

376

مستند کلیپ "سیدمحمود" مروری بر زندگی سردار شهید سید محمود ضابط زاده کارگردان: مصطفی محمودی گوینده متن: آرش جوان