دیرین دیرین - فست فوت

1,245

این قسمت: فست فوت در دوران دیرین دیرین، رستورانهای زنجیره ای وجود داشت که با غذاهایشان خیلی سریع مشتری ها را به کشتن می دادند. به این رستورانها فست فوت (fast fowt!) به معنی فوت دهنده سریع می گفتند! این گونه از رستورانها امروزه نیز وجود دارند که به اشتباه آنها را فست فود (fast food) می نامند!

فتوایران
فتوایران 121 دنبال کننده