احوال پرسی به سبک برنامه‌نویس‌ها

119
یه برنامه می‌نویسیم که هر روز به ما یاداوری کنه امروز باید احوال کیا رو بپرسی.
tyyi.net 37 دنبال کننده
pixel