ماهی ساردین ظریف: Spratelloides delicatulus

380

ماهی ساردین ظریف (Spratelloides delicatulus)، از خانواده شگ‌ماهیان است که در آب‌های ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان در مناطق گرمسیری مشاهده شده است. این ماهی زندگی گله‌ای دارد. بیشتر در آب‌های نزدیک ساحل حضور داشته و تا حدی ارزش تجاری دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Spratelloides-delicatulus.html

pixel