داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

امام خامنه ای:اصرار دارم بگویید غرب آسیا نه خاور میانه

996

سخنرانی مقام معظم رهبری در مورد نامگذاری این منطقه به عنوان خاور میانه و اسرار ایشان بر تغییر نام به غرب آسیا