بی تفاوت نباشیم

43
یکی از راه کارهای سفر مسئولانه بی تفاوت نبودن نسبت به زباله های رها شده در طبیعت است. برداشتن حتی یک زباله از طبیعت علاوه بر کاهش اثرات منفی آن، آگاهی بخشی عملی به شاهدان است. اینجا تالاب بین المللی امیرکلایه است، با یک تکه نی و چند گیاه ابزاری مناسب برای جمع آوری زباله ها از داخل تالاب ساختیم، و در یک کار گروهی حدود ۱۰ قطعه زباله از داخل تالاب بیرون آوردیم...
pixel