کلیپ هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

15,590

حرم مطهر رضوی نقطه ی اتصال زمین به آسمان ، ایوان ارادت و رواق روشنایی است بارگاه منور رضوی فرصتی است تا صحرای دل را از چندگانگی های روزگار پاک کنیم و ذوق اندیشه را با طعم ملکوت آشنا سازیم

سعید شکیبایی

8 ماه پیش
صدای علی زکریایی
pixel