سیلاژ ذرت علوفه ای

94
دپوی سیلاژ چاپر (علوفه ذرت خرد شده ) شرکت همت آفرینان فردا http://www.hemmatafarinan.com شرکت همت آفرینان فردا یکی از بزرگترین شرکتها در زمینه تولید خوراک دام و خوراک طیور در داخل و خارج از کشور ، می باشد. موسسین این شرکت دارای دو دهه سابقه در این زمینه و هم چنین در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی می باشند و به تمامی مراحل فوق آشنایی و تخصص کامل دارند که این موضوع سبب شد به دلیل نیاز بازار به تامین و تولید علوفه دامی و خوراک دام شرکت همت آفرینان فردا تاسیس گردد.
pixel