داستان های یزد : کوچه آشتی کنان

233
قصه #کوچه های آشتی کنان را همگی شنیده ایم؛ همان داستان باریکی کوچه و نحوه رو در رو شدن رهگذران، هنگام عبور از کوچه تنگ که ناخودآگاه چند ثانیه #لبخند روی لبهاشان می آورد و حتی گاه باعث #آشتی دو دوست قدیمی می شد. کوچه هایی سرشار از #مهر، #صلح، صبوری و #امنیت که در قامت یک میانجی، تمام تلاشش روشن کردن دل ها و راهی کردن عابران با لبخند است.
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel