۲۰ گلی که فقط زلاتان می تونن بزنه

125
FARHAM _ GAMER 318 دنبال کننده

FARSI GAME

2 روز پیش
من تا همین لحظه دنبالت میکردم ولی به خاطر این کارت و دروغ گفتنت دیگه نبالت نمی کنم

FARSI GAME

2 روز پیش
رو ویدیو نام کاربری منه دروغ نگو

FARSI GAME

2 روز پیش
منم از اونجا برداشتم
FARHAM _ GAMER نه راستش تو فوتبالی بود ولی من از تو برداشتمi

FARSI GAME

2 روز پیش
از تو کانال من ورداشتی؟
FARHAM _ GAMER نه از تو اپلیکیشن فوتبالی
pixel