رازموفقیت تد Watch The Latest TED Talk‎

134
معرفی سخنرانانTedدرنخستین همایش ملی فناوری فرهنگی تولیدواشتغال-زمان29بهمن ماه ۱۳۹۶-برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف باهمکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سخنران:استادمحمدمهدی تدین موغاری-مدیرمرکز آموزشهای هنری وسینمایی دارالفنون آموزشگاه فیلمسازی-آموزشگاه تدوین-آموزشگاه گویندگی-آموزشگاه عکاسی-آموزشگاه سینمایی-مدرک رسمی وزارت ارشاد- دارالفنون-تلفن66573000 www.Darolfunun.com
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel