2000 میلیارد تومان درآمد مالیات از سیگار

258
پایشگری
پایشگری 1.1 هزاردنبال‌ کننده

شبکه سه- 6 اردیبهشت 95- 22:00| 2 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات از دود. حساب و کتاب وزیر بهداشت از مصوبه عوارض سیگار در بودجه 95.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده