فیلم درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - در بشقاب تو یا ...

886
فیلم درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای در بشقاب تو یا ...
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel