روایتی مستند از تاریخ ۲۰۰ ساله میدان حسن آباد تهران

300

مستند «ط به ت» ساخته امیرهادی ملک اسماعیلی، روایتی مستند از تاریخ ۲۰۰ ساله میدان حسن آباد تهران است و خاطرات مشترک اهالی این منطقه را مرور می کند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4WC