گزارش برنامه "به روز" شبکه 3 از سایت ترجمه تخصصی ترجمیک

3,476
برنامه "به روز" شبکه 3 در بخش معرفی سایت ها در برنامه جمعه 18 اسفندماه 96 به معرفی سایت ترجمه تخصصی ترجمیک پرداخته است. نسخه با کیفیت پایین
pixel