گزارش برنامه "به روز" شبکه 3 از سایت ترجمه تخصصی ترجمیک

2,330

برنامه "به روز" شبکه 3 در بخش معرفی سایت ها در برنامه جمعه 18 اسفندماه 96 به معرفی سایت ترجمه تخصصی ترجمیک پرداخته است. نسخه با کیفیت پایین