قسمت 62 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,229

2420 - آیت الله شهید در معمای شاه ؛ آیت الله «سید محمدرضا سعیدی» از روحانیون مبارزی است که در سال ۱۳۴۵، پس از سخنرانی درباره اسراییل دستگیر و زندانی شد. وی در سال در ۱۳۴۹ و هنگام ورود سرمایه گذاران آمریکایی به ایران، اقدام به انتشار اعلامیه ای به زبان عربی، خطاب به علمای کشورهای اسلامی کرد و از آن ها دعوت کرد به اعتراض و مخالفت بپردازند. در پی این اقدام رژیم پهلوی وی را دستگیر کرد که این دستگیری در ادامه منجر به شهادت وی شد.