شعر آمدی جانم به قربانت با صدای استاد شهریار

71,153

فایل های صوتی موجود از این شعر با صدای استاد در اینترنت ناقص هستند و این نسخه کامل تدوین شده می باشد.

سئو33
سئو33 1 دنبال کننده