فیلم نایاب درباره ارزش والای هنرمندانی چون استاد شجریان

584

در این فیلم منحصر به فرد از استاد شجریان که برای بار اول منتشر میشود، از زبان استاد واعظ ، استاد دانشگاه و ادیب و فیلسوف و تاریخ دان اهل تبریز سخنانی خواهیم شنید در ارزش والایی هنرمندانی چون استاد شجریان و منتی که بر سر اهل دل دارند. با آرزوی عمری بلند و با عزت برای استاد به یاد عزیزانی از دست رفته مانند استاد جواد آذر و ... و به یاد شوهر خاله عزیزم موسیقی متن از قطعه آوازی همایون شجریان فرزند خلف استاد است با نام طرب

pixel