شیوه ارجاع دهی در مقالات

410
گراف ابریشم 8 دنبال‌ کننده
ترفندی برای ارجاع دهی به مقالات متناسب با شیوه نامه های مختلف در هنگام نگارش مقالات، غالباَ بخش ارجاع دهی و یا ذکر reference کمی زمان بر و حتی گیج کننده است هر دانشگاه شیوه نامه ی خود را دارد و ...
pixel