گفتگو با نسیم ادبی، بازیگر فیلم «آشفته گی»

852

نسیم ادبی، بازیگر فیلم آشفته گی دربارهٔ همکاری با فریدون جیرانی و نقش متفاوتش در فیلم تازهٔ این کارگردان با هفدانگ گفتگو می کند. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده