مستند حسین سیدالشهدا (قسمت هشتم)

7,997
در این مستند کارشناسان به بررسی وقایع عاشورا می پردازند. نکته جالب حضور کارشناسان اهل تسنن و مسیحی در بین حاضران در این مجموعه است.
pixel