قسمت11 ؛ سریال « خانه ای در تاریکی » با زیرنویس انگلیسی

471

"خانه ای در تاریکی"به کارگردانی سعیدسلطانی وتهیه کنندگی اسماعیل عفیفه حکایت دختری است به نام ماه تابان که درایل بختیاری بزرگ شده است.او ازسالها پیش درپی مفقودشدن پدرومرگ مادرنزدپدربزرگش که رئیس ایل بختیاری ست زندگی می کند.عطاءالدوله پدربزرگ مادری ماه تابان پیکی را به دنبال اومی فرستدتا به تهران برود. ماه تابان که آرزومندآگاه شدن ازسرنوشت پدربود،این موقعیت رافرصت مناسبی میداند به تهران میرود.3964

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
352 724.3 هزار بازدید کل

!!! سیزن 11فورتنایت!!!!!!

saiedbook
174 680.6 هزار بازدید کل

زولا با DeaDShoT

farhan24
311 137.9 هزار بازدید کل