سرکارخانم دکتر فرزادنه فخاری ریاست مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران

314
مصاحبه با سرکار خانم دکتر فرزادنه فخاری ریاست محترم مرکز علمی کاربردی اتحادیه طلا و جواهر تهران سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان 1398 شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین
شمش آنلاین 22 دنبال کننده
pixel