اینترنت اشیا از کشاورزی هوشمند تا بستر اقیانوس ها

89

امروزه کاربرد اینترنت اشیا و تکنولوژی در حوزه های مختلف مانند دامپروری و کشاورزی در حال گسترش است. لینک کوتاه مقاله : https://mag.sepantab.ir/a/e8d2 نویسنده : ماهان مندگاری

سپنتاب مگ
سپنتاب مگ 1 دنبال کننده