داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

وسواس تربيت

300
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * تعاملات ناهشيار والدين و فرزند * فرايند گريزناپذير همانندسازي کودکان * اهميت "بودن" در مقابل "عمل"
pixel