پیاده روی خانوادگی مجتمع نیکوکاری رعد

538
538 بازدید
اشتراک گذاری

برنامه پیاده روی خانوادگی مجتمع رعد با حضور شهروندان تهرانی و توان یابان مجتمع رعد به مسافت سه کیلومتر از بیمارستان آتیه تا محل مجتمع در پیروزان جنوبی برگزار شد.

pixel