ایزدشناسان، رحمانی، شهیدی و نصیری از دغدغه های حمایت از بازی سازان می گویند

1,801

سومین نشست #گفتمان_بازی با موضوع 《سیر تکاملی حمایت از بازی سازان در ایران》 با حضور: - دکتر مهدی محمدی - مهندس حسن مهدی اصل - مهندس علیرضا رنجبر شورابی - و دکتر سید محمدعلی به بررسی این دغدغه ها می پردازد.

pixel